FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

Allegro PCB Designer DatenblattAllegro Design Flow

Allegro Design Flow ponúka flexibilitu prispôsobiť sa potrebám užívateľov a tomu zodpovedajúc konfigurovať. Či už jednotlivý konštruktér všetko sám zhotovuje od schémy zapojenia až po výrobné podklady pre projekt, alebo sa úlohy zadeľujú vo veľkých tímoch vo viacerých firmách s mnohými užívateľmi; miera účinnosti je pre Allegro vždy na prvom mieste. Návrhy musia byť zhotovené vždy tak rýchlo ako sa len dá a v požadovanej kvalite.

Allegro Flow umožňuje opätovné použitie už existujúceho Knowhow. Takto sa definujú schematické symboly alebo fyzikálne púzdra (Footprinty) iba raz a ukladajú sa v knižnici. Keď sa tieto prvky vo Vašich návrhoch využijú, skopírujú sa do Vášho návrhu a stanú sa súčasťou návrhu. Zmeny sa buď kontrolovane zapisujú do knižnice alebo zostávajú iba ako lokálna zmena v aktuálnom návrhu.

V knižnici je možné uložiť nielen jednotlivé súčiastky, ale aj časti zapojenia. Tieto moduly zapojenia umiestnite potom hotové a naroutované do návrhu. Taktiež vyskúšané pravidlá návrhu sa môžu uložiť do knižnice ako súbor pravidiel. Pri opätovnom použití (engl.reuse) ušetríte čas a zabezpečíte nemeniacu sa kvalitu Vašich produktov.

Ďalším poznávacím znakom Allegro-Flows je hierarchická stavba schém zapojenia, pravidiel návrhu, alebo štruktúry symbolov. Aj tu sa Allegro drží zásady, že informácie sa raz zadefinujú na centrálnom mieste a potom sa môžu zadania cielene v hlbších hierarchických úrovniach upravovať. Takto je možné rýchlo a presne definovať a prehľadne spravovať vlastnosti elektrického zapojenia. Jednotlivé Allegro moduly majú stupňovito rozšíriteľné funkcie. Stupeň účinnosti navyše zvyšujú rôzne nadstavby.

OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option

Stupne nadstavby sú ovládané rôznymi licenciami. Jednodouchou výmenou licencie, bez nutnosti zatvoriť návrh možno rozšíriť funkciu modulu. Z komerčného hľadiska je možné licencie kúpiť a príp. ojedinele používané nadstavby dodatočne krátkodobo prenajať prostredníctvom eDA-karty. Tak možno využiť plný rozsah funkcií Allegro platformy s lepším rozpočtom.

Už viac ako 20 rokov používa Allegro rovnakú metódu interného spravovania dát a je až dodnes ako jediný výrobca EDA – TOOL- schopný načítať archivované dáta do aktuálnych verzií Allegra. Týmto chráni Allegro už raz uskutočnenú investíciu do PCB návrhového softvéru, keďže dáta môžu byť opäť použité bez konverzie.