FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

OrCAD Capture Datenblatt

OrCAD Capture
Návrh schémy pomocou OrCAD Capture
Modul schém zapojenia OrCAD Capture je jeden z celosvetovo najrozšírenejších softvérov na nákres a dokumentáciu elektrických zapojení. Výnimočné je, že plány návrhu sa dajú jednoducho a intuitívne zachytiť. V OrCAD Capture je možné navrhnúť ploché alebo hierarchické schémy zapojenia. Rôzne stránky schém zapojenia je možné cez navigačné okno cielene vyhľadať a tematicky spravovať.

Cez Part Browser sa s pomocou filtrov z knižnice vyhľadajú schematické symboly a umiestnia sa v schéme zapojenia. Rýchlo sa dajú vytvoriť elektrické prepojenia medzi príslušnými vývodmi súčiastok. Pri hierarchicky konštrukciách schémy sa rovnaké elektrické siete spájajú cez odkazy na signály na iných stránkach schémy alebo sú definované ako globálne siete.

Varianty sú definované v schematickom editore a neskôr vydané ako osadzovacie varianty s rozličnými zoznamami dielov pre každú jednu variantu. S jednou doskou plošných spojov je takto možné osadzovaním v OrCAD Capture vyrobiť zariadenia s meniacim sa rozsahom funkcií. Keď sa v zapojení použijú programované súčiastky, je možné načítať rozloženie signálov na pinoch a signály z FPGAs od rôznych výrobcov. Zároveň je podporená metodika návrhu, ktorá navedie Vendor-Tools FPGA výrobcov na Place and Route programovateľných súčiastok. Zmeny v logike je možné jednoducho importovať do schémy zapojenia. OrCAD Capture je aj modulom pre zadávanie zapojení pre Pspice-Netlist na simuláciu analógových zapojení a zapojení so zmiešanými signálmi.

Konštrukcie, ktoré obsahujú programovateľné súčiastky (napr. FPGA) sú podporené ECO–Flow-om (Engineering Change Order), ktorý synchronizuje rozličné pracovné kroky v FPGA–Tool, v schéme zapojenia a v PCB Editore prostredníctvom forward a backward anotácie. Cez CIS Option je možné umiestňovať symboly schémy zapojenia a špecifikácie súčiastok z online databáz priamo v schéme zapojenia. CIS Option taktiež ponúka možnosť preberať informácie o súčiastkach z databázy vlastnej firmy.