FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

OrCAD Capture CIS Datenblatt

OrCAD Capture CIS
Výber súčiastok pomocou Capture CIS

Varianty osadzovania Designu

Na doske plošných spojov je cez varianty osadzovania možné vyrobiť rôzne prístroje pre rôzne stupne výstavby prípadne rôznych zákazníkov. Varianty môžu spočívať v tom, že jedna súčiastka bude osadená inou hodnotou. Rovnaké súčiastky s rôznymi hodnotami sú napríklad zafarbené vľavo na zeleno. S CIS Option sa môže zoznam súčiastok vynechaním alebo dodatočným osadením súčiastok meniť. Tieto súčiastky sú v ľavom príklade označené červenou. Takto je možné na základe schémy zapojenia vytvoriť zoznam súčiastok a variánt plánu zapojenia. V PCB Editore je možné následne vygenerovať rôzne osadzovacie výkresy.

Rozšírený Browser komponentov

CIS Option obsahuje rozšírený browser komponentov, ktorý užívateľovi umožňuje parametricky selektovať súčiastky. Knižnica súčiastok môže byť zosynchronizovaná cez ODBC rozhranie s databázou (napr. tovarové hospodárstvo) vo firme. Toto má zmysel vtedy, keď sa o použiteľnosť a cenu súčiastok nestará vývoj, ale iné oddelenie vo firme. Týmto spôsobom je možné zohľadniť informácie o vyradených alebo neodobrených súčiastkach už pri návrhu zapojenia.

Prístup k Online-knižniciam

CIS Option obsahuje rozhranie k Online portálom súčiastok ako napr. "Active Parts". Ak sa v prehliadači komponentov nenájde hľadaná súčiastka v lokálnej knižnici, má užívateľ možnosť jedným zakliknutím vyhľadávať nové symboly v Online knižniciach. V prípade ak je želaná súčiastka k dispozícii, môže konštruktér zdarma stiahnuť symbol pre schému zapojenia a špecifíkáciu súčiastky a prevziať ho do lokálnej (príp. dočasnej) knižnice. To zabráni neželanému prerušeniu kreatívnej fázy vo vývoji. Hľadanie sa uskutočňuje prostredníctvom parametrických filtrov. S CIS Option je možné prevziať aj dáta súčiastok a symbolov priamo z Online katalógu od distribútora DigiKey alebo Farnell-a.