FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

OrCAD FPGA System Planner Datenblatt

Optimalizované rozloženie pinov
Optimalizované rozloženie pinov
V prípade, že v zapojení majú byť použité súčiastky FPGA, tieto bývajú programované skôr, ako sa začne s návrhom PCB, kde sa následne narhujú cesty pre prepojenia. Keďže programátor FPGY nemôže mať pri svojom návrhu predstavu o najoptimálnejšom rozložení signálov pre konkrétne zapojenie, priraďuje funkcie k jednotlivým pinom podľa vlastného poradia, resp. náhodne podľa vlastných priorít.
Až neskoršie, keď návrhár plošných spojov rozmiestni na doske všetky potrebné súčiastky sa ukáže, koľko prepojení sa navzájom križuje, pričom by sa tomu dalo vyhnúť. Tieto skutočnosti zvyšujú nielen pracnosť návrhu DPS, avšak, čo je obvykle horšie, nakoľko sú s tým spojené vyššie náklady na výrobu, rádovo zvyšujú potrebný počet vrstiev dosky. V tomto štádiu však môže byť mimoriadne nevýhodné a pracné aj zapracovanie potrebných zmien do návrhu FPGA, nakoľko to býva spojené s množstvom zmien pri programovaní.

OrCAD FPGA System Planner je nástroj, ktorý sa použije už na začiatku vývojového procesu. V tomto je možné symolicky rozmiestniť na doske všetky relevantné súčiastky aj s ich približnými rozmermi. Následne je možné jednoducho navrhnúť jednotlivé signály pre zbernice, ako napr. DDR3, PCI Express, atď. FPGA System Planner pozná detilné informácie o vnútornej štruktúre FPGA. Takto je možné priradiť správne piny v jednotlivých bankách FPGA. Ďalej bude spustením Syntézy Pinov vykonaná optimalizácia na zredukovanie krížení prepojení na minimum.

FPGA Designer môže prevziať Pin-Asignment pomocou formátov UCF, QSF,... alebo .CSV. Nástroj vygeneruje automaticky schematický Symbol pre OrCAD Capture a Footprint pre PCB editor aj s príslušnými menami vývodov.
Pokiaľ ešte počas návrhu dôjde k požiadavke na výmenu pinov, OrCAD FPGA System Planner túto výmenu značne urýchli a zjednoduší.