FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

OrCAD PCB Designer Standard Datenblatt

OrCAD PCB Designer Standard
Same Net DRC
S novým OrCAD PCB Designer Standard je Vám k dispozícii softvér, ktorý za cenu 2500€ (vrátane 1 roku údržby) ponúka veľmi výhodný vstup do profesionálneho návrhu dosiek plošných spojov. OrCAD PCB Designer Standard už obsahuje modul schematického editora OrCAD Capture a OrCAD PCB editor s integrovaným prvkom constraint manager. V Constraint Manageri sú jednoducho definovateľné pravidlá konštrukcie pre DFM, odstupy sietí, sieťových tried a Same-Net-Spacingu, ktoré sú kontrolované v online v reálnom čase.Program podporuje neobmedzenú dátovú základňu s blind and buried prekoveniami vrstiev,dynamickými medenými plochami a interaktívnym routerom s Push and Shove- technológiou.
Stupňovite rozšíriteľná OrCAD – Allegro PCB platforma ponúka užívateľovi ochranu investície, keďže môže byť pri stúpajúcich technických požiadavkách navýšená na výkonnejšiu úroveň Allegro licencie bez nutnosti konverzie dát.

Technické detaily

- neobmedzená dátová základňa (256 Layer)
- Užívateľsky nastaviteľá legenda pre automatický vŕtací výkres
- Via-in-Pad Rules, Blind / Buried Via Support
- Stacked Via Edit & Move
- Dynamic Shapes (medené plochy) s vypĺňaním v reálnom čase
- 2-D Dynamické kótovanie Drafting and Dimensioning
- DFM DRCs (exposedcopper, slivers, pastemask, etc.)
- Push & Shove
- SKILL(programovacie rozhranie) Runtime, Macro, & Scripting Support
- Interfaces -DXF, IDF, IFF, Gerber 274X, 274D, ODB++
- Manual Testprep (testpoint generation & reuse)
- Snap Functions (precise drafting of lines /shapes)
- SameNetClearance DRC Support
- Single-sided Design Jumper Support
- Constraint Manager (physical, spacing, properties, and DRC)
- Technology file import & export


OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option