FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

OrCAD Signal Explorer Datenblatt

OrCAD Signal Explorer
OrCAD Signal Explorer
Cadence OrCAD Signal Explorer podporuje konštruktéra s ohľadom na signálovú integritu počas celej doby vývoja. Na začiatku sa uskutočňujú často koncepčné prieskumy, zisťujúce ktoré rýchlosti prenosu na sieťach je nutné použiť. Potom sa do schémy zapojenia pripájajú skutočné súčiastky a na základe simulácie sa zhotovujú príp. preveria predlohy návrhu a potom sa ako pravidlá a dáta návrhu pridelia k samotnému Layoutu. Pomocou Signal Explorera je možné vyskúšať topológie a koncepty terminácie, bez nutnosti zhotoviť skutočný prototyp. Virtuálne meranie zodpovedá neskorším reálnym meraniam a výsledky meraní je možné korelovať.
Jednoduché ovládanie a integrácia do PCB Editora umožňuje len jedným zakliknutím tlačítka myši v Layoute začať simuláciu signálu a tým kontrolovať zadania.

Technické detaily

- Prelayout und Postlayout analýza
- Crosstalk simulácia
- modelovanie súčiastok (Device Modeling)
- IBIS Support (po Verziu 5.0)
- stratové prenosové vedenia (lossy transmission lines)
- so zreteľom na Skin Effekt a dielektrické straty
- Modelovanie prekovení (Via Modeling)