FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

PSpice Smoke Option Datenblatt

Vyhodnotenie preťažovaných súčiastok
Vyhodnotenie preťažovaných súčiastok

Stresová analýza sa v angličtine vtipne nazýva Smoke Analysis, keďže pri prílišnom namáhaní súčiastky zhoria (aj v našich končinách sa zvykne vtipne v žargóne hovoriť, že sa "odfajčia"). S touto simuláciou je možné určiť maximálny De-Rating súčiastok a tým podať vyjadrenie o zaťažení súčiastok. Pri parametroch modelu je zaťaženie možné uvádzať v percentách. Vývojového pracovníka zaujímajú vyjadrenia o druhoch zaťaženia: termické pri maximálnom prúde a najvyššom možnom napätí, vedenie teploty prechodu v °C príp. termické prechodové odpory jC a jA, ako sa nachádzajú v zapojení.